Gå vidare till innehåll

Reklamation/retur

Skadade varor vid leverans

Det är ditt ansvar som konsument att noggrant kontrollera att dina varor är hela när du mottager leveransen. Även mindre skador på varans emballage ska noteras av både dig och speditören. Du måste kontakta oss inom 7 dagar från den dag du tagit emot varorna med bild och skadebeskrivning, samtidigt som medföljande emballage inklusive eventuella pallar ska sparas. Gör du inte det riskerar du att inte få ersättning för skadorna. Anmäl skadade varor genom att kontakta oss.

OBS! Använd EJ eventuellt bifogad retursedel om vi inte ber dig att göra detta. Använder du eventuellt bifogad retursedel på eget initiativ utan att vi ber dig att returnera den skadade varan, kommer vi att behöva debitera dig för returfrakten.

Felaktiga varor vid leverans

Om du mot all förmodan skulle ta emot en vara som inte stämmer överens med det du beställt, vänligen kontakta oss omgående, beskriv vad som är fel och bifoga minst en tydlig bild som visar varan du tagit emot och invänta vidare instruktioner. I de absolut flesta fall får du behålla den felaktiga varan och vi skickar den korrekta till dig utan extra kostnad. OBS! Använd EJ eventuellt bifogad retursedel om vi inte ber dig att göra detta. Använder du eventuellt bifogad retursedel på eget initiativ utan att vi ber dig att returnera den felaktiga varan, kommer vi att behöva debitera dig för returfrakten.

Outlösta paket

Paket som inte löses ut debiteras en hanteringsavgift om 499 kr (inkl. moms), det vill säga om du inte är plats i ditt hem när varor levereras direkt dit i enlighet med avtalad tid, eller inte hämtar ut ditt paket hos serviceombud. Dessa avgifter motsvarar de avgifter vi belastas gällande fraktkostnader, lageravgifter och administration.

Vill du ångra ditt köp, behöver du lösa ut ditt paket och följa instruktionerna under nedanstående avsnitt "Ångerrätt" eller "Bytesrätt. Du som kund ansvarar för att de adressuppgifter samt den kontaktinformation (e-post och telefonnummer) som du anger i samband med köpet stämmer. Skickas paketet till fel adress eller du inte blir aviserad korrekt på grund av att du lämnat felaktiga adress- eller kontaktuppgifter och paketet går i retur till oss räknas detta som ett outlöst paket enligt ovan. Kontrollera gärna att dina uppgifter stämmer när köpet är genomfört och du kommer till "Bekräftelse-sidan" och kontakta oss omgående om du upptäcker att någon uppgift inte stämmer.

Ångerrätt

Du som privatperson har alltid 14 dagars ångerrätt (öppet köp) på bädda.se i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (obs, vissa undantag gäller, se längre ner). Vill du nyttja ångerrätten behöver du kontakta oss och meddela att du vill ångra ditt köp inom 14 dagar, räknat från dagen du tagit emot varan. Returfrakten betalas av dig som kund, och du kommer att få instruktioner av oss hur du går tillväga när du har meddelat att du vill ångra köpet.

Returen ska sedan vara oss tillhanda inom 14 dagar från dagen då du meddelat oss att du vill ångra ditt köp. Returer som inkommer senare än 14 dagar efter att du meddelat oss att du vill ångra ditt köp kommer ej att krediteras av oss.

Varan skall vara i nyskick och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning med tillhörande emballage, förpackad på ett sådant sätt att varan är i samma skick som när du fick den. Kommer din retur tillbaka i ett sämre skick, eller om originalförpackningen saknas / är skadad kommer vi att göra ett värdeminskningsavdrag på upp till 100% av varans värde / köpbelopp exkl. frakt.

Vi ansvarar inte för varan under leveransen. Om varan skadas eller kommer bort under leveransen förlorar du ångerrätten och vi kommer ej att kreditera dig. Eventuell tvist med ansvarigt fraktbolag ansvarar du som kund för i syfte att få ersättning från dem, vi ansvarar ej för denna typ av kontakt men kan givetvis vara behjälpliga vad gäller bilder och övrig information som behövs. När vi mottagit varan i originalförpackning i oskadat skick får du tillbaka dina pengar inom 30 dagar.

OBS! Ångerrätten gäller ej för företagskunder.

Ångerrätten kan inte hävdas genom att låta bli att hämta ut ett paket. Paket som inte löses ut debiteras en hanteringsavgift. Du kan heller inte hävda din ångerrätt genom att inte vara på plats i ditt hem när varor levereras direkt tid enligt avtalad tid. I sådana fall debiteras du även en avgift enligt den som speditörsfirman tar ut.

Bytesrätt

Om du ångrar ditt köp och vill byta ut varan mot en annan gäller samma villkor som för ångerrätten (gäller privatpersoner). Detta innebär att du behöver kontakta oss och meddela att du vill ångra ditt köp inom 14 dagar, räknat från dagen du tagit emot varan. Returfrakten betalas av dig som kund, och du kommer att få instruktioner av oss hur du går tillväga när du har meddelat att du vill ångra köpet.

Returen ska sedan vara oss tillhanda inom 14 dagar från dagen då du meddelat oss att du vill ångra ditt köp. Returer som inkommer senare än 14 dagar efter att du meddelat oss att du vill ångra ditt köp kommer ej att krediteras av oss.

Varan skall vara i nyskick och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning med tillhörande emballage, förpackad på ett sådant sätt att varan är i samma skick som när du fick den. Kommer din retur tillbaka i ett sämre skick, eller om originalförpackningen saknas / är skadad kommer vi att göra ett värdeminskningsavdrag på upp till 100% av varans värde / köpbelopp exkl. frakt.

Vi ansvarar inte för varan under leveransen. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten. När vi mottagit varan får du tillbaka dina pengar inom 30 dagar. Du kan sedan göra en ny beställning på vår hemsida, om du önskar en annan produkt.

OBS! Bytesrätten gäller ej för företagskunder.

Garanti & Reklamation

Garantier, utöver den treåriga reklamationsrätten som du kan läsa om nedan, är något som bestäms av våra leverantörer och kan därmed skilja sig mellan olika produkter. Om en särskild garanti ingår för en produkt framgår detta samt vad garantin gäller i produktbeskrivningen för just den varan. 

Alla varor på bädda.se kommer med tre års reklamationsrätt inom Sverige enligt Konsumentköplagen. Reklamationsrätten gäller under tre år från den dagen du tagit emot varan. Du kan reklamera en vara om ett ursprungligt fel upptäcks på din vara. Ett ursprungligt fel innebär exempelvis ett fabrikationsfel eller något annat fel som kan påvisas funnits innan du tog emot varan. Upptäcks ett sådant fel, vänligen ta kontakt med oss omgående.

Vi reserverar oss för att produktbilder inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende samt färg. Hur färger i bilder återges kan bl.a. bero på vilken typ av bildskärm som används samt vilka inställningar den har. Vi godkänner ej reklamationer som åberopas på grund av att man är missnöjd med färgen på varan, då gäller istället att man kan ångra sitt köp inom 14 dagar.

Vi strävar givetvis alltid efter att du som kund ska bli 100 % nöjd i eventuella frågor som rör reklamation, men den gäller inte vid dessa fall:

  • Varan har skadats av en olyckshändelse efter det att du tagit emot varan (din hemförsäkring kan i vissa fall täcka sådana omständigheter)
  • Vid vanvård
  • - Vid onormal användning
  • - Om du ej följt skötsel- och serviceanvisningarna som kommit med varan eller står på produktsidan för produkten på bädda.se

Enligt Konsumentköplagen hanterar vi reklamationer enligt följande förlopp:

I första hand: Vi reparerar varan eller ersätter den, givetvis utan extra avgifter. Det är mycket sällan en reparation av en vara är aktuell, i de absolut flesta fall skickar vi en ny vara till dig. Om varan utgått kommer vi att föreslå liknande alternativ till dig.

I andra hand: Om vi av någon anledning inte kan reparera eller ersätta varan (om den exempelvis utgått från sortimentet och inga alternativa produkter är aktuella) kommer vi att göra ett rimligt prisavdrag.

I tredje hand: Om inga av ovanstående alternativ kan tillämpas kan du häva köpet och få pengarna tillbaka. Eventuell returfrakt står vi för. Viktigt att notera är att hävning av köpet endast kan göras om vi av någon anledning inte kan fullfölja de övriga alternativen (i turordning). Detta innebär att vi har rätt att i första hand ersätta eller laga varan, i andra hand göra ett prisavdrag och om vi inte kan fullfölja något av dessa alternativ kan du häva köpet helt enligt Konsumentköplagen. Önskar du däremot ångra ditt köp gäller villkoren för ångerrätt.